top of page

sportduikkeuringsartsen

 

 

NVD heeft de certificering van duikerartsen overgenomen van SCAS

overgangsregeling tot 1 april 2023

​De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) heeft wegens een reorganisatie in afstemming met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) per 1 april 2021 haar certificatie- en accreditatiewerkzaamheden op het gebied van duikgeneeskunde overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD).[1] Het uitgangspunt daarbij was dat alle duikerartsen in Nederland een certificering op Europees niveau hebben.

Op 25 januari 2022 is het European College of Baromedicine (ECB) definitief akkoord gegaan met de werkwijze van de NVD en is de aangeboden opleiding door het ECB geaccrediteerd.

Voor de sportduikkeuringsartsen die uitsluitend SCAS-gecertificeerd waren én tussen 1 januari 2018 en 1 april 2021 nog over een geldig SCAS-certificaat beschikten, is een overgangsregeling van toepassing tot 1 april 2023. Indien zij de eventueel noodzakelijke aanvullende scholing hebben gevolgd en het aanvullende examen met goed resultaat hebben afgelegd, zullen zij aan het eind van het overgangstraject Europees worden gecertificeerd als ‘MED’ (Medical Examiner of Divers). Het merendeel van deze sportduikkeuringsartsen heeft inmiddels gebruikt gemaakt van de overgangsregeling en is nu Europees gecertificeerd (MED).
 
Overgangsregeling
Toegang tot de overgangsregeling hebben de uitsluitend SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen die op tussen 1 januari 2018 en 1 april 2021 een geldige SCAS-certificatie hadden. Vanaf 1 april 2021 hebben deze SCAS-gecertificeerde sportduikkeuringsartsen de gelegenheid zich bij de NVD te laten registeren als “duikerarts - S”. Deze tijdelijke registratie als “Duikerarts -S” is equivalent aan het SCAS-certificaat. Deze overgangsregeling is geldig tot uiterlijk 1 april 2023. Na deze datum komen de SCAS- registratie en de registratie als duikerarts S te vervallen. Voor nadere details van de overgangsregeling (voorwaarden, criteria, kosten) en (her)certificatie verwijzen wij naar de website van de NVD: https://duikgeneeskunde.nl/scholing/certificering-duikerarts/certificering-scas/

 Vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeraars
De financiële vergoeding voor duikkeuringen is nu vaak gebonden aan het certificaat “SCAS-gecertificeerd sportduikkeuringsarts”. De NVD en de VSG zijn momenteel in bespreking met de ziektekostenverzekeraars over het vervolg. De certificatie als MED is reeds door nagenoeg alle verzekeraars geaccepteerd als basis voor vergoeding.
 
Contact
Voor vragen betreffende de overgangsregeling kunt u zich wenden tot de secretaris van de Commissie Certificatie Duikgeneeskundigen, Emile Dubois: certificatie@duikgeneeskunde.nl

 

 

[1] Met ingang van 4 mei 2022 is het certificeren van overige zorgverleners ondergebracht in een aparte stichting: SCAS-Personen (SCAS-P). Het certificeren van sportmedische instellingen (SMI’s) wordt voortgezet door de oorspronkelijke stichting onder de aanpaste naam SCAS-Instellingen (SCAS-I).
 

SCAS-I logo.jpg
SCAS-I logo.jpg
bottom of page