top of page
SCAS-I logo.jpg
SCAS-I logo.jpg

 

Over SCAS

instellingscertificeringen

 

 

Sporten is goed voor de gezondheid. U weet dat als geen ander, maar ondeskundige sportbegeleiding en advisering kan een averechts effect hebben. Daarom is het voor de sporter belangrijk om te weten dat de organisaties voor sportmedische zorg (‘zorgaanbieders’) van de hoogste kwaliteit zijn en de behandelaars (‘zorgverleners’) deskundig zijn en voldoen aan de eisen in de sportgezondheidszorg.

Wat houdt certificering in?

Certificeren betekent dat de kwaliteit van de (zorg)organisaties en de vakbekwaamheid van hun zorgverleners en andere medewerkers en het niveau van de producten inzichtelijk wordt gemaakt.

 

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I)

De SCAS-I is de voortzetting van de oorspronkelijke SCAS die in 2000 is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid van sportzorgverleners vast te stellen en de kwaliteit van Sport Medische Instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures en andere relevante gezondheidsproblemen.

Met ingang van 5 mei 2022 is het certificeren van personen, voor zover niet geregeld in het kader van de wet BIG, ondergebracht in de nieuwe stichting SCAS-Personen. Het certificeren van duikerartsen is overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Tot 31 maart 2023 is een overgangsregeling van kracht voor de betrokken duikerartsen. SCAS-I beheert de lijst van erkende sportduikerartsen.

 

De doelstelling van de SCAS-I is om door middel van certificering te komen tot:

  • Het waarborgen van een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in de instellingen voor sportgezondheidszorg: sportmedische instellingen en medisch-specialistische solo-praktijken

  • Het mede ontwikkelen van kennis en kunde van professionals in sportmedische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;

  • Het versterken van de zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;

  • Het leveren van een positieve bijdrage aan de keten voor de begeleiding van de sporter.

 


Werkwijze

Voor elk certificeringstraject wordt een College van Deskundigen  samengesteld.  Dit College bestaat uit een vakdeskundigen, uitgebreid met één of meer adviseurs met deskundigheid op het gebied van (kwaliteits)processsen.  Het College van Deskundigen stelt  de certificatiecriteria,  zogenaamde normen en eisen op waaraan aanvrager dient te voldoen.  Vervolgens vindt het certificeringsonderzoek plaats door een onafhankelijke auditor van CIIO B.V.. De auditoren van CIIO zijn getraind om audits (onderzoeken) te doen volgens de eisen van de Raad voor Accreditatie.

 

Register

Van gecertificeerde Sport Medische Instellingen en opleidingen wordt door de SCAS-I in het register bijgehouden en gepubliceerd via de website.

 

Aanvragen?

Via de betreffende beroepsgroep op deze pagina

Structuur/organisatie

De organisatie bestaat uit:

 

  • Bestuur met onafhankelijke leden, van wie één is voorgedragen door de Federatie van Sportmedische Instellingen in Nederland (FSMI).

  • Het College van Deskundigen voor Sport Medische Instellingen in de sportgezondheidszorg.

  • Onafhankelijk certificerende functionarissen van de uitvoerende organisatie CIIO B.V.

 

 

bottom of page