Over SCAS instellingscertificeringen

SCAS-I logo.jpg
SCAS-I logo.jpg

 

 

 

 

Sporten is goed voor de gezondheid; u weet dat als geen ander, maar ondeskundige sportbegeleiding kan een averechts effect hebben. Daarom is het voor de sporter belangrijk om te weten dat de behandelaar deskundig is en voldoet aan de eisen in de sportgezondheidszorg.

Wat houdt certificering in?

Certificeren betekent dat de vakbekwaamheid van de beroepsbeoefenaar en het niveau van de (opleidings) instituten en producten inzichtelijk wordt gemaakt.

 

De Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg Instellingen (SCAS-I)

De SCAS-I is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van Sport Medische Instellingen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures.

 

De doelstelling van de SCAS-I is om door middel van certificering te komen tot:

  • Ontwikkelen van kennis en kunde van professionals, sport medische instellingen en opleidingen in de sportgezondheidszorg;

  • Leren, borgen en ontwikkelen van geleverde zorg;

  • Zichtbaarheid en erkenning van actoren  in de sportgezondheidszorg;

  • Positieve bijdrage leveren aan de keten voor de begeleiding van de sporter.


Werkwijze

Voor elke certificering wordt een College van Deskundigen  samengesteld.  Dit College bestaat uit een brede groep van deskundigen uit de eigen beroepsgroep  en de keten van de sportgezondheidszorg.  Het College stelt  de certificatiecriteria,  zogenaamde normen en eisen op waaraan aanvrager dient te voldoen.  Vervolgens vindt het certificeringsonderzoek plaats door een onafhankelijke auditor.

 

Register

Van gecertificeerde Sport Medische Instellingen en opleidingen wordt door de SCAS-I in het register bijgehouden en gepubliceerd via de website.

 

Aanvragen?

Via de betreffende beroepsgroep op deze pagina

Structuur/organisatie

De organisatie bestaat uit:

 

  • Bestuur, dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van de organisaties die een certificeringstraject bij de SCAS aanvragen.

  • Colleges van Deskundigen voor Sport Medische Instellingen in de sportgezondheidszorg.

  • Onafhankelijk certificerende functionarissen en onafhankelijke gecommitteerden

  • SCAS-Bureau ter ondersteuning.

Klik voor het organogram van SCAS-I.